Department of Geophysics
Kurukshetra University, Kurukshetra

Students

Details of student’s year wise/programme wise (current and Alumni)

Name of the Student:

Department:

Batch Year:

Other Details of Projects Undertaken:

Hobbies/Interests:

E-mail:

List of students M.Sc. (Tech.) Applied Geophysics 1st year session 2021-22

 

 


Sr. No.

Name of Student

Class Roll No.

1.

URVASHI TYAGI

GP-01

2

AASHU

GP-02

3

KRATIKA SAMADHIYA

GP-03

4

ROHIT CHAUHAN

GP-05

5

KIRTI

GP-06

6

KHUSHI

GP-07

7

SUBHANKAR MISHRA

GP-09

8

ABHISHEK

GP-10

9

VIKAS KUMAR

GP-11

10

SHIVENDER KUMAR

GP-12

11

ISHIKA AGGARWAL

GP-16

12

JYOTI

GP-20

13

HARSH KUMAR

GP-21

14

RIMPY

GP-22

15

ADITYA MALIK

GP-25

16

RITIK KUMAR

GP-26

17

NAINA GUPTA

GP-29

18

DHANABIR WANGJHAM

GP-30

19

EMMANUEL SERAPHIMU MREMA

GP-31

 


 

List of students M.Sc. (Tech.) Applied Geophysics 2nd year session 2021-22

 

 


Sr. No.

Name of Student

Class Roll No.

1.

AAKANKSHA

GP-01

2

SAHIL KUMAR

GP-04

3

KIRTI

GP-07

4

SAKSHI

GP-08

5

SIMRAN

GP-09

6

KHUSHBOO

GP-10

7

MANI PRASAD SWAIN

GP-12

8

SHIWANI RANI

GP-13

9

PRINCE SAINI

GP-14

10

MANSHEETAL SINGH

GP-15

11

RONAK

GP-16

12

KIRTI

GP-17

13

KESHVI

GP-18

14

KRATI GUPTA

GP-19

15

NEERU

GP-20

16

VARSHA SHARMA

GP-21

17

SWEETY SHARMA

GP-22

18

SAURAV DEEP

GP-23

19

VAISHALI

GP-24

20

KIRAN SHARMA

GP-26

21

AJAY

GP-27

List of students M.Sc. (Tech.) Applied Geophysics 3rd year session 2021-22


Sr. No.

Name of Student

Class Roll No.

1.

Vishal Saini

GP-01

2

Yogesh Maan

GP-02

3

Surya Choudhary

GP-03

4

Akshay Kumar

GP-04

5

Shubham Yadav

GP-05

6

Madhu

GP-06

7

Kirti Sharma

GP-08

8

Aman Kataria

GP-09

9

Preeti

GP-10

10

Mihir Kumar Rai

GP-16

11

Nancy

GP-17

12

Nitin Nagarkoti

GP-19

13

Shivalik Chaudhary

GP-20

14

Pradyumnya Dastidar

GP-21

15

Paavni Mittal

GP-22

16

Arvind Yadav

GP-23

17

Shashank Shekhar

GP-24

18

Mannat Khanna

GP-26

Skip to content